ÁSZF

1. Megrendelés, szerződéskötés

A megrendelés e-mail-en küldött Megrendelőlap küldésével történik.

A Megrendelőlap elküldésével a Megbízó rendelési szándékát fejezi ki.

A megrendelő lap megérkezését követően a Megbízott írásban visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolásban hivatalosan vállalja a feladatot, illetve tájékoztat a vállalási árról. Minden megbízásról külön szerződés készül.

2.Módosítás, lemondás

Módosítás a Megrendelő részéről a rendezvény előtt 24. óráig lehetséges kizárólag írásban a következmények figyelembe vételével (pl. növekszik vagy csökken a megbízási díj). 24 órán belüli változtatást a Megbízott nem köteles elfogadni.

Ha a fellépő művész/művészek váratlan betegsége vagy a helyszínre történő utazás közben történt elháríthatatlan akadály vagy ok (vis major) következtében marad el az előadás, akkor a Megbízott – a Megrendelő ez irányú kérése esetén – a Felek által megállapodott új időpontban köteles az előadást megtartani. Ebben az esetben az előadás új időpontját 3 hónapon belül kell meghatározni. A felek kijelentik, hogy vis major esetén semmilyen jogcímen nem élnek követeléssel a másik felé.

3. Árképzés

A Megbízott a szolgáltatásait – a gyerekek életkorát figyelemben tartva – csomagokba rendezte és ezek árait internetes honlapján közzétette (egyedi igények esetén egyedi az árképzés is). Az árak a csomag leírásában szereplő időtartamban a munka költségeit illetve az ezzel kapcsolatos kellékek és költségek díját fedezik a vidéki kiszállási díjat azonban nem, Budapesten pedig a kiszállás díjtalan. Alapesetben azt az árat kell megfizetni ami a megrendelés napján a weblapon feltüntetett érvényes árlistában szerepel. A Megbízott fenntartja a jogot az árváltoztatásra. Cégek, intézmények esetén a rendezvény adatai alapján egyedi árral számolunk és a weblapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Továbbá egyedi szerződéskötést igényel.

A munkadíjon felül csak a Vidéki megrendelés esetén a Megbízott a távolsággal arányosan változó, oda-vissza alapon kiszállási díjat kér, mely összeg tartalmazza a kiszállás tényleges díjait (üzemanyag, amortizáció, autópálya-használat, sofőr). Ez az összeg minden esetben egyedi, melyről a Megbízó pontos tájékoztatást kap.

Nyereményjáték, ajándékutalvány, kupon esetén a kedvezmény készpénzre nem váltható.

4.Teljesítés

A Megbízott vállalja, hogy az előadás előtt fél órával megjelenik, és a műsort/műsorokat a megállapodott időpontban az arra alkalmas állapotban és jelmezben a rendezvény helyén az előadást megkezdeni.

Ha az előadást a Megbízott megkezdi, de külső okok miatt (pl. áramszünet, elháríthatatlan külső körülmény,eső stb.) nem tudja befejezni, illetve az előadást az említett okokból kifolyólag el sem tudja kezdeni, úgy a Megbízottat a rendelésben megállapodott  összeg 100%-a illeti.

A Megbízottnak a műsoros előadás megtartásához az alábbi technikára van szüksége:

Tükörrel és működő képes csappal ellátott zárható helység.
230 V Áramforrás

A Megbízott által kért berendezéseket a Megbízó a műsoros előadáshoz térítés mentesen rendelkezésre bocsátja.

A Megbízó a Megbízottat nem akadályozhatja az illúzió létrehozásában azaz nem kényszerítheti arra, hogy inkognitóját ( polgári nevét, arcát, valódi haját..stb) a rendezvény ideje alatt a gyerekek szeme láttára felfedje, a jelmezét megbontsa (pl. le kell vennie a bohóc cipőt).

Amennyiben a fentieknek megfelelően a Megbízottnak a munkája ellehetetlenül, jogában áll a szolgáltatás teljesítését azonnal felfüggeszteni és a helyszínt elhagyni, viszont a Megbízót ebben az esetben is 100%-os fizetési kötelezettség terheli!

5.Fizetés

A rendezvény teljes vállalási díját a Megbízott a megrendelés visszaigazolásában előre közli. A díjat számla ellenében (0% Áfa) a műsor után közvetlenül készpénzben esedékes kifizetni. Intézmények illetve Cégek esetében lehetőség van utalásos fizetésre is, de ez külön megállapodást képez.

6. Jogok és adatkezelés
A Megbízó és a Megbízott a műsoros előadásról fotót, ill. videofelvételt készíthet, melyet a műsor dokumentálásához, és egy későbbi műsoros előadás reklámozásához felhasználhat. Amennyiben ehhez nem járul hozzá úgy erről előre értesíti a Megbízó a Megbízottat.

A Megbízott kijelenti, hogy a megrendeléssel vagy regisztráció során a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki, hacsak erre jogszabály vagy bíróság nem kötelezi. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében illetve a felek közti kapcsolattartásra másodsorban saját promóciójára használja fel!

A regisztráció elküldésével a regisztráló hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címre a Megbízott hírlevelet küldjön. Amennyiben a továbbiakban ezt a szolgáltatást nem kéri, a hírlevél alján elhelyezett linkre kattintva vagy írásban jelezheti tiltó szándékát, melyet a Megbízott köteles figyelembe venni és a megadott adatokat köteles törölni!

Az Megbízó által a megrendelés során átadott adatokat a Megbízott részéről kizárólag a feladat végrehajtásával megbízott jogi vagy természetes személyek ismerhetik meg és kizárólag a feladat elvégzése érdekében szükséges mértékben.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) továbbá az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.